Zwój Wielkiej Rzeki Perfumowane. Mała antologia wierszy wietnamskich X-XV wieku

Poezja polska

Informacje

Napis wyryty na górze Duc Thuy: O, ileż rzeczy wiąże ten górski pejzaż! Przechodniu, nie chciałbyś tu powrócić? Stupa odbija się w płynącej rzece, grota otwiera ku Niebiosom Buddy. Jeśli chcesz już dzisiaj odejść ze świata, Twoja wyzwolona dusza pozna swą zmyśloną...

Cena: 16,80
Dostępność: dostępny do tygodnia