Zb. zadań przyg. do egz. potw. kwalif. T.14

Szkoły zawodowe

Informacje

sufit z gwiazdami

Zbiór przeznaczony dla zawodu technik obsługi turystycznej w zakresie kwalifikacji T.14. \"Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych\". Zawiera sufit z gwiazdami 8 zestawów, w skład których wchodzą testy i zadania praktyczne, mające za zadanie pomóc uczniom przygotować się do...

Cena: 28,16
Dostępność: dostępny do tygodnia