Wędrując ku dorosłości Wychowanie do życia w rodzinie Podręcznik 1-3

Szkoły ponadgimnazjalne

Informacje

Podręcznik dostosowany do nowych wymogów MEN.Nr ewidencyjny w wykazie 663/2013/2015Szkoła ponadgimnazjalna - to ostatni etap prorodzinnej edukacji. Osiągnięcie pełnej dojrzałej postawy jest procesem, dzięki któremu człowiek staje się wolny wewnętrznie od nacisków z zewnątrz, zdolny...

Katalog