Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty Komentarz

Prawo

Informacje

W komentarzu zawarto szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień dotyczących zawodu lekarza i lekarza dentysty, uwzględniając najnowszy stan prawny, w tym zmiany ustawy, które wejdą w życie w dniu 1 maja 2017 r., a także zmiany wprowadzone m.in. ustawami o: zmianie ustawy o...

Cena: 125,16
Dostępność: dostępny do tygodnia