USŁUGI HOTELARSKO-TURYSTYCZNE F-AB

Podręczniki

Informacje

Książka przeznaczona do nauki przedmiotu specjalizacyjnego Usługi hotelarsko-turystyczne w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego na poziomie technikum i szkoły policealnej

Cena: 26,26
Dostępność: dostępny do tygodnia