Usługi biznesowe oparte na wiedzy

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Rozwój gospodarki opartej na wiedzy, rewolucja informatyczna i postępujące umiędzynarodowienie działalności gospodarczej przyczyniły się do wzrostu wykorzystania w http://www.dermoklinika.pl/dermomen/zapisy-online procesach produkcyjnych usług biznesowych opartych na wiedzy (KIBS). W pracy po raz pierwszy podjęto próbę zbadania w...

Katalog