Usługi biznesowe oparte na wiedzy

Ekonomia i finanse

Informacje

Rozwój gospodarki opartej na wiedzy, rewolucja informatyczna i postępujące umiędzynarodowienie działalności gospodarczej przyczyniły się do wzrostu wykorzystania w procesach produkcyjnych usług biznesowych opartych na wiedzy (KIBS). W pracy po raz pierwszy podjęto próbę zbadania w...

Cena: 44,50
Dostępność: dostępny od ręki