Sen o miłości i śmierci

Pozostałe

Informacje

Zanurzając się w świat prozy Filipa Davida, czytelnik wchodzi jakby do \"ciemnego lasu\", w którym krążą postacie zarówno żywych, jak i umarłych. Razem z autorem śni sen o miłości żydowskiego młodzieńca do nieżyjącej dziewczyny, zderzając się z rzeczywistością jak z \"Dybuka\"...

Cena: 24,65
Dostępność: dostępny do tygodnia