Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Prawo

Informacje

Książka zawiera kompleksowe omówienie nadzwyczajnego sposobu ustania stosunku pracy - rozwiązania umowy bez wypowiedzenia. Problematyka ta obfituje kalkulator kredytowy w liczne kontrowersje i kłopoty interpretacyjne, o czym świadczy dorobek doktryny oraz bardzo bogate orzecznictwo. Autorzy przeanalizowali...

Katalog