Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i świata Część 1 Federacja Rosyjska

E-książki

Informacje

Ukazująca się w 2011 roku kilkuczęściowa monografia, stanowiąca owoc pracy uczonych z wielu krajów, ma na celu przedstawienie reinterpretacji http://www.dotyknatury.e-sas.pl/ rozpadu ZSRR i studium najistotniejszych konsekwencji tego procesu z perspektywy dwudziestu lat po podpisaniu układu białowieskiego. W pracy...

Katalog