Rachunkowość i finanse podmiotów gospodarczych w erze informacji

Pozostałe

Informacje

Wiek XXI to niewątpliwie era wiedzy, w której nastąpiło radykalne przewar- tościowanie hierarchii zasobów kreujących wartość przedsiębiorstwa.Trady- cyjne zasoby,takie jak:ziemia,praca czy kapitał,ustąpiły miejsca zasobom niematerialnym,wśród których kluczowe znaczenie mają zasoby...

Cena: 40,04
Dostępność: dostępny od ręki