Procesy i procedury: nowe wyzwania

E-książki

Informacje

Przedstawiony materiał stanowi głos w dyskusji w kwestiach ważnych i kontrowersyjnych, zarówno w dziedzinie? kanonicznego prawa procesowego, jak i wycieraczki bosch kościelnej procedury administracyjnej. Jest to głos odważny, mający na względzie zarówno dobro Kościoła, jak i dobro każdego wiernego, a...

Katalog