Postępowanie odwoławcze w procesie karnym - u progu nowych wyzwań

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

W monografii poruszone zostały kluczowe problemy kontroli odwoławczej w procesie karnym, jakie powstały na tle nowelizacji kodeksu http://www.szkolasmaku.edu.pl/ postępowania karnego z lat 2013-2016. Szczególny nacisk położono na problematykę postępowania dowodowego w warunkach istotnie zwiększonych możliwości...

Katalog