Porsche 901 (red)

Dla dzieci

Informacje

Porsche 901 (red) pochodzi z kolekcji firmy Spark. Model #380;ywiczny z elementami fototrawionymi.

Katalog