Od Konstytucji 3 Maja i insurekcji kościuszkowskiej do Powstania Listopadowego Tom 1

Historia

Informacje

Najnowsza publikacja Prof. H. Kocója, będąca podsumowaniem pracy twórczej, zawierająca autorskie recenzje, omówienia i oryginalne relacje m.in. http://pinupstudio.pl/ posłów pruskich z Warszawy, Petersburga, Wiednia, Konstantynopola i Londynu #8211; przesyłane królom pruskim Fryderykowi Wilhelmowi II i...

Katalog