Leksykon wszystkich miejsc biblijnych

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Biblia nie jest jedną książką, ale całą biblioteką, która pomimo zasadniczego skupienia się na kwestiach teologicznych ukazuje nam http://www.flexlean.pl/ również realia historyczne, kulturowe, ekonomiczne, społeczne czy przyrodnicze właściwe dla czasu powstania poszczególnych ksiąg. Na jej kartach...

Katalog