Kronos 2/2014. MESJANIZM

E-książki

Informacje

Kolejny numer kwartalnika "Kronos", którego tematem jest teologia historii, chrystologia filozoficzna i ontologia narodu.Kwartalnik o tematyce kulturalno-filozoficznej, skierowany do szerokiego grona odbiorców; wydawany od 2007 roku zdobył bardzo ważną pozycję na rynku czasopism...

Katalog