Kreacje przeszłości

Nauki humanistyczne

Informacje

Pole semantyczne słowa #8222;kreacja#8221;, w myśl definicji słownika języka polskiego, wyznaczane jest przez związki znaczeniowe dające się uporządkować w trzy podstawowe, acz ściśle związane ze sobą grupy. Pierwsza z nich odnosi się do działalności wytwórczej i oznacza zarówno...

Katalog