Konsolidacja a efektywność banków w Polsce. Rozdział 4. PRZEBIEG PROCESU KONSOLIDACJI W WYBRANYCH KRAJACH

E-książki

Informacje

Kwestia połączeń i fuzji przedsiębiorstw bankowych dążących do poprawy konkurencyjności należała do najważniejszych problemów bankowości polskiej w latach 1990. i z pewnością nadal stanowić będzie integralny element przemian strukturalnych sektora bankowego w Polsce. Ranga tego...

Katalog