Konkurencyjne uwarunkowania sprawności marketingu

Ekonomia i finanse

Informacje

Temat publikacji dr Magdaleny Krzyżanowskiej wpisuje się w ważny, aktualny i interesujący poznawczo obszar badawczy w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, a w szczególności biznesu i marketingu. Pole badawcze jest zachęcające z uwagi na #8211; jak słusznie wskazuje Autorka #8211; dostrzeganą...

Katalog