Komunikacja językowa w internecie

Nauki humanistyczne

Informacje

Opracowanie dotyczące funkcjonowania języka w sieci, z odniesieniem do innych mediów: telefonu, radia i telewizji. Książka omawia sala doświadczania świata związki języka z technologią, typ komunikacji elektronicznej oraz najistotniejsze cechy języka internetowego: słownictwo, pisownię, strukturę zdań i...

Katalog