Kampania letnia na froncie rumuńskim w 1917 roku

Historia

Informacje

lakier fluorescencyjny

Niniejsza książka prezentuje mało znany w Polsce aspekt I wojny światowej, mianowicie operacje prowadzone na froncie rumuńskim w 1916 i 1917 lakier fluorescencyjny roku. Szczególną uwagę autor poświęcił trzem bitwom kampanii letniej 1917 roku stoczonym pod Mărăşti, Mărăseşti i Oituz, które do dnia...

Cena: 20,25
Dostępność: dostępny do tygodnia