Jesteśmy dziećmi Boga Podręcznik i ćwiczenia Religia dla klasy 0

Zerówka

Informacje

Podręcznik dziecka jest przygotowany w formie książeczki z ćwiczeniami uzupełniającymi i utrwalającymi treści oraz umiejętności zdobyte na katechezie. Rozpoczynają go specjalne strony List do Rodzicoacute;w oraz List do Ciebie (czyli ucznia). Tutaj rodzice lub katecheta wpisują...

Katalog