J.Polski GIM Bliżej słowa 2 Podr. WSIP

Gimnazjum

Informacje

Temat ponbsp;temacie, polecenia, które prowadzą przez lekcje - praca znbsp;tak przygotowanym podręcznikiem tonbsp;przyjemność! Przy każdym temacie znajduje się część językowa: przystępnie wyjaśnione pojęcia oraznbsp;ćwiczenia onbsp;różnym stopniu trudności. Teksty...

Katalog