IV Rzeczpospolita

Beletrystyka i literatura piękna

Informacje

Grupa uzbrojonych terrorystów atakuje Sejm w momencie zaprzysiężenia nowego prezydenta RP. Elity polityczne, znajdując się w sytuacji ekstremalnej, pokazują swoje prawdziwe oblicze...PAŃSTWO POZBAWIONE RZĄDU,RZĄD POZBAWIONY WŁADZY,WŁADZA POZBAWIONA SIŁY!!!"Terroryzm nie zagraża...

Katalog