Grecja. Okres archaiczny. Część 1. Tajemnice Starożytnych Cywilizacji. Tom 16

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

W tym tomie: Dzieje Grecji archaicznej, Polis i ich społeczność, urbanistyka, wierzenia, stworzenie świata i człowieka, Herosi. W starożytności istniało wiele społeczeństw, które dążąc do coraz doskonalszego opanowania sił przyrodyi wykorzystując jej bogactwa, osiągnęły wysoki...

Katalog