Geopolityczne przemiany białoruskiej przestrzeni cywilizacyjnej

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Białoruś znajduje się w przestrzeni konfliktowego nakładania się przeciwstawnych interesów dominujących podmiotów geopolitycznych, a dominująca pozycja Rosji w regionie ogranicza możliwości otwartej współpracy z Unią Europejską. Białoruskie dziedzictwo kulturowe w przeważającym...

Katalog