Fizyka i astronomia LO Podręcznik. Tom 3. Zakres podstawowy i rozszerzony

Szkoły ponadgimnazjalne

Informacje

Książka Fizyka i astronomia, tom 3, stanowi kontynuację wcześniej wydanych tomów tego podręcznika. Zawiera pełny materiał nauczania fizyki w trzecich klasach szkół ponadgimnazjalnych. Może być podręcznikiem w klasach realizujących program zarówno w zakresie podstawowym, jak i...

Katalog