Działania restrukturyzacyjne i naprawcze w sektorze bankowym

Pozostałe

Informacje

Działania restrukturyzacyjne i naprawcze mają miejsce zarówno w warunkach kryzysu finansowego, jak i w funkcjonowaniu banków w stabilnym otoczeniu gospodarczym.W związku z powyższym nasuwają się pytania:Jakie procesy i działania wykorzystywane są w ramach działań naprawczych i...

Katalog