Działania outsourcingowe w dziedzinie transportu wspomagające logistykę Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

E-książki

Informacje

Tematyka monografii opiera się o kilka kluczowych pojęć, takich jak: system https://dekorowanie.pl/ logistyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, usługi logistyczne, outsourcing i outsourcing logistyczny.

Katalog