Community College humanizacja kulturowo-edukacyjnej przestrzeni

E-książki

Informacje

Celem prezentowanej publikacji jest zapoznanie polskiego czytelnika z historią i zasadami funkcjonowania community college - amerykańskiej instytucji oświatowej, która nie ma odpowiednika w naszym kraju. Jest ona najlepszym przykładem na to, jak w konkretny sposób humanizować...

Katalog