Biblioteczka Opracowań Zdążyć przed Panem Bogiem Hanny Krall

Opracowania

Informacje

Zeszyty z serii BIBLIOTECZKA OPRACOWAŃ zawierają:informacje biograficzne (życie i twórczość autora) okoliczności powstania utworu streszczenie analizę i interpretację szczegóły teoretycznoliterackie (gatunek, środki stylistyczne) bibliografię. Zeszyty z tej serii zostały opracowane...

Katalog