Audiowizualne usługi medialne

Kultura i sztuka

Informacje

Monografia odnosi się do aspektów prawnych podejmowania działalności audiowizualnej w nowych warunkach regulacyjnych po zmianie ustawy o radiofonii witryny do butików w centrum handlowym i telewizji. W publikacji znajdują się m.in. rozważania na temat: czy dotychczasowy system reglamentacji dostępu do rynku audiowizualnych...

Katalog