ALEXANDER Gra Opowiem Ci Mamo

Gry dla młodszych i starszych

Informacje

Zabawka dydaktyczna polegaj#261;ca na w#322;a#347;ciwym u#322;o#380;eniu kart tak, aby powsta#322;a logiczna historyjka. Zabawka uczy rozumienia nast#281;pstw czasowych i logicznego my#347;lania, doskonali umiej#281;tno#347;#263; wypowiadania si#281; i uk#322;adania opowiada#324;, rozwija...

Katalog