Administracja rządowa państwa członkowskiego w organach przygotowawczych Rady Unii Europejskiej

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Niniejsza książka jest odpowiedzią na zaobserwowany w literaturze przedmiotu deficyt badań pozycji państwa członkowskiego w systemie decyzyjnym Unii Europejskiej na poziomie administracyjnym. Dokonana w niej analiza potwierdza dominację państwa narodowego w procesach decyzyjnych Unii...

Katalog